Welkom op de site van Vitaliteit Centrum Katwijk aan den Rijn

In dit centrum komen zorgverleners samen om zorg te verlenen vanuit een multidisciplinair en holistisch oogpunt, waarbij de cliënt centraal staat en gekeken wordt vanuit mogelijkheden.